Category Archives: การเกษตร

สูตรยาฆ่าหญ้าไร้สารพิษ


สูตรยาฆ่าหญ้าไร้สารพิษทำเอง จะฉีดผัก ฉีดข้าว ก็ไม่ต้องกลัวสารพิษตกค้าง ไม่เสียสุขภาพ
สูตรน้ำหัวผักกาด(หัวไชเท้า)คุมหญ้า/ฆ่าหญ้าในนาข้าว
คุณชวะฤทธิ์ ดอกพุดทา เกษตรกร หมู่ 6 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยคุณลุงมีพื้นที่ทำนาทั้งสิ้น 25 ไร่ เป็นที่ดินของตนเอง เป็นนาปรัง ทำได้ 2 ครั้งต่อปี เพราะใกล้แหล่งน้ำชลประทาน สามารถทำข้าวได้ 80 ถังต่อไร่ เป็นการใช้เคมีผสมกับชีวภาพ
ชีวภาพที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นน้ำหมักที่ลุงก็หมักใช้เองโดยการแนะนำจากเกษตรตำบล นอกจากนี้ยังมี สูตรน้ำหัวผักกาดคุมหญ้า/ฆ่าหญ้าในนาข้าวของคุณลุงอีกด้วย

“Read More”
ถูกใจกดปุ่มแชร์

คลังเก็บ